Monumenten

Monument 10 mei 1940

Maandag 10 mei 2010 was het zover en werd het monument aan De Weerd in het buurtschap De Weerd onthuld. De meeste monumenten worden opgericht om de slachtoffers te herdenken. Dit monument is uniek, omdat het er is om de herinnering aan de strijd op 10 mei 1940 levend te houden. Voor de onthulling van het monument was grote belangstelling.

Bij de onthulling waren enkele militaire autoriteiten onder wie Generaal Majoor de Kruif van het Regiment Limburgse Jagers, Burgemeester van Beers van de gemeente Roermond, Monseigneur de Jong van het Bisdom Roermond en familieleden van soldaten die op 10 mei 1940 bij Roermond gelegerd waren, aanwezig. De plechtigheid startte om 19.00 uur. Tijdens de hele ceremonie werd de erewacht gehouden door twee soldaten in Nederlands uniform van 1940. Na diverse toespraken werd het monument onthuld. Deze onthulling vond plaats door een Nederlandse vlag van het monument te halen en werd verricht door burgemeester van Beers, Generaal Majoor de Kruif en Mevr.Timmermans (dochter van Kapitein Bakker die op 10 mei 1940 in de Maaslinie bij Roermond gelegerd was). De ceremonie was zeer indrukwekkend en ingetogen.

Het Comité Roermond 1939-1945 wil middels deze weg de aanwezige bedanken voor een mooie en indrukwekkende ceremonie.

Enkele foto’s van de onthulling:

 

onthulling_10_mei_2010_2.jpg
onthulling_10_mei_2010.jpg
onthulling_10_mei_2010_3.jpg
onthulling_10_mei_2010_4.jpg
foto_6_copy.jpg

Het programma zag er als volgt uit:

19.00 uur Aanvang van de ceremonie
1. Welkomstwoord door Richard van Kessel van het Comité Roermond 1939-1945
2. Toespraak door Burgemeester Van Beers
3. Muziek
4. Toespraak door Eric Munnicks van het Comité Roermond 1939-1945
5. Toespraak Regiment Limburgse Jagers door Generaal Majoor de Kruif, Regimentsoudste van het Regiment
6. Onthulling van het monument “10 mei 1940”
7. Gebed namens het Bisdom van Roermond door Mgr. De Jong
8. Krans/bloemlegging
9. Voordracht door Hans van Bergen, stadsdichter van Roermond
10. De Last Post
11. Een minuut stilte
12. Het Reveille
13. Volkslied
14. Sluiting en dankwoord door Jeroen Kunnen van het Comité Roermond 1939-1945

 


De toespraak van Generaal Majoor de Kruif Regimentsoudste van het Regiment Limburgse Jagers:

Excellentie, dames en heren,

70 jaar geleden was het hier een hele andere dag. Op 10 mei 1940 werden om 01.30 op de Kapellerlaan de eerste schoten van de oorlog gelost, toen een Nederlandse patrouille bij een versperring argwaan kreeg en in een vuurgevecht terecht kwam met een Duits overvalcommando (de groep Janowski). De Maas werd hier verdedigd door 17 GB en 2/3/41 RI. Dienstplichtigen, die weliswaar reeds geruime tijd gemobiliseerd waren, maar vooral bezig waren geweest met het aanleggen van versterkingen. De opdracht was de verkeersbrug bij Roermond en de Spoorbrug bij Buggenum te beveiligen en te vernietigen indien noodzakelijk. Daarna moest de linie aan de Maas zo lang mogelijk worden verdedigd. Als we iets meer met een militair oog naar deze eenheden keken, waren ze niet alleen slecht geoefend, maar de bewapening was ook, eufemistisch gezegd, schaars en antiek. Voor de vier cien waren slechts 12 zware mitrailleurs, 1 anti-tankkanon en drie stukken infanteriegeschut aanwezig,  waarvan het zwaarste kaliber uit 1880. De Duitsers vielen aan met o.a. het 74 IR van 19 ID, overvalcommando’s die de bruggen bij verrassing moesten nemen en een pantsertrein. Wat elders in Nederland vaak wel lukte, gebeurde echter in Roermond niet. De Duitse verrassing faalde, de bruggen werden gesprongen en de Maas gedurende enige uren, zonder eigen artillerie, luchtsteun of reserves hardnekkig verdedigd. De prijs was hoog, aan Nederlandse zijde vielen sneuvelden naar schatting 35 militairen en minstens even zo vele werden gewond.

Voor sommigen is geschiedenis tekst in oude boeken, voor mij is het een onafgebroken bron van lessen die we moeten kennen om ze niet steeds weer te hoeven leren en de prijs hiervoor te betalen. Voor mij persoonlijk zijn drie lessen niet over het hoofd te zien. In de eerste plaats ben ik trots als Regimentsoudste van het Regiment Limburgse Jagers hier te mogen staan. De beide eenheden die hier vochten zijn sterk verbonden met het huidige Regiment. Waar de eenheden hier in 1940 de eerste waren die vochten, is 42 BLJ vaak als eerste ingezet in brandhaarden en is tevens het meest ingezette bataljon van de Nederlandse krijgsmacht in vredesmissies. Zo dient het bataljon nu ook weer als de kern van de Battlegroup in Afghanistan. De traditie wordt dus voortgezet.

In de tweede plaats worden wij verbonden door de offers die worden gebracht. Zowel nu als in de meidagen 1940 moeten soldaten hun leven riskeren en kameraden zien sneuvelen. Het verschil is echter niet alleen dat in mei 1940 sprake was van dienstplichtigen en nu van beroepsmilitairen, het verschil is ook dat onze mannen en vrouwen nu goed zijn uitgerust en niet moeten vechten met gebonden handen, zoals onze kameraden in 1940 moesten doen. In dat opzicht hoop ik dat we die les hebben geleerd, maar ik weet niet zeker of we dat in de nabije toekomst niet alsnog zullen vergeten. Maar de belangrijkste les is dat we nooit mogen vergeten stil te staan bij het offer dat hier is gebracht. Dit offer was nodig omdat de wereld te laat optrad tegen een vijand die haat predikte boven verzoening, rassen verdeelde in plaats van met elkaar verbond, toeliet dat homoseksuelen werden gediscrimineerd, hele volksgroepen demoniseerde en ieder respect voor de menselijke waardigheid uit het oog had verloren. Het is aan ons, hier verzameld om ervoor te zorgen dat zoiets nooit meer gebeurd. En dat is niet iets wat anderen voor ons moeten doen, maar wat wij zelf leidraad moeten laten zijn in ons dagelijks leven. Dus niet omkijken bij zinloos geweld, elkaar verantwoordelijk houden voor onze daden, gastvrijheid bieden aan mensen die de vrijheid wordt ontnomen en respect betonen voor anderen. Dat is wat wij verschuldigd zijn aan degenen die hier hun offer hebben gebracht.

 


Enkele artikelen m.b.t. het monument uit dag- en weekbladen:

Artikel in Dagblad De Limburger van 14-01-2010: klik hier om te lezen.
Artikel in weekblad Typisch Roermond van 07-05-2010: klik hier om te lezen.
Artikel in weekblad De Trompetter van 07-05-2010: Klik hier om te lezen.
Artikel in Dagblad De Limburger van 11-05-2010: Klik hier om te lezen.
Artikel in weekblad Typisch Roermond van 14-05-2010: Klik hier om te lezen.
Artikel in weekblad De Trompetter van 14-05-2010: Klik hier om te lezen.

 


Uit wie bestaat het Comité Roermond 1939-1945 (van rechts naar links):

Jeroen Kunnen (Medewerker www.Roermond1939-1945.nl)
Eric Munnicks (Auteur van o.a. het boek “Van kazemat tot kelderleven”)
Richard van Kessel (Webmaster www.Roermond1939-1945.nl)

 

dsc08710.jpg
Routebeschrijving

 

Vanuit Weert, Eindhoven

N280 naar Roermond.
Bij afslag “De Weerd Hatenboer” rechts afslaan.
Na 30m linksaf slaan.
U bent nu op de Maaswaarderweg.
Onder verkeersbrug door. Hier gaat de weg over in De Weerd en vind u het monument na 100m aan de rechterzijde.

Vanuit Sittard, Venlo

A73 naar Roermond.
Afslag 19 N280 naar Roermond.
N280 volgen richting Horn.
Na verkeersbrug afslag “De Weerd Hatenboer”.
Na 100m op T splitsing rechtsaf slaan.
U bevindt zich op De Weerd en vind u het monument na 20m aan de linkerzijde.

locatie_monument.jpg

Artikel door: Richard van Kessel