Geen categorie

Algemene voorwaarden Battlefield Tours

Deelname aan een door Roermond 1939-1945 aangeboden Battlefield Tour geschiedt geheel voor eigen risico. Roermond 1939-1945 is niet aansprakelijk voor enige schade, in welke vorm dan ook, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is Roermond 1939-1945 niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Roermond 1939-1945 kan geen verantwoordelijkheid nemen voor uw eigendommen die u bent kwijt geraakt tijdens de Battlefield Tour en/of lezing.

Bij het volgen van een fietsrondleiding dient u zelf te zorgen voor een fiets.

Als blijkt dat de Battlefield Tour vanwege het slechte weer niet door kan gaan zal dit uiterlijk één dag voor aanvang aan u worden doorgegeven. Er wordt dan gekeken naar een alternatieve datum. Vergeet hiervoor niet uw telefoonnummer te vermelden in uw aanvraag.

De betalingsgegevens krijgt u na uw aanmelding via de email toegestuurd. De betaling dient als definitieve boeking. Het aanbieden van de Battlefield Tours is voor Roermond 1939-1945 geen commerciële activiteit en daarom is geprobeerd laagdrempelig en kostendekkend te werken.